Hermetik Trafolar

hermetik-trafo

ÖZELLİKLERİ
Genleşme deposu bulunmamaktadır,kazan tümüyle yağ doludur.Hermetik tip transformatörler fabrika ortamında hermetik basınç ayarı yapılarak atmosfere kapatılmış olup .
Yağın termik etkiler nedeniyle genleşmesi elastik ve dalgalı olan kazan yapısıyla kontrol altına alınmıştır. Dalga duvarlar hem ısıyı dışarıya iletme, hem de genişleyip büzülme hareketleriyle genleşen ilave yağıda absorbe etme görevi görürler.
Transformatör yağı hava ile temas etmediği için ortamda oksijen yoktur. Dolayısıyla oksitlenmeye bağlı olarak yağda yaşlanma olmamaktadır.Hava ile temas olmadığından transformatör yağı nem almamaktadır.Bu nedenle hermetik tip trafolar genleşme depolu olanlara göre daha uzun ömürlü olmaktadır.
Hermetik trafolar buşinglerin temizliği ve koruma cihazlarının kontrolü dışında bakıma ihtiyaç duymazlar.
Yüksekliği daha düşüktür ve küçük alanlarda montaj imkanı vardır. Kompakt transformatör istasyonlarında avantajlıdır. Genleşme deposunun kablo ve bara bağlantıları emniyet mesafeleri açısından yarattığı olumsuz etkiler hermetik trafolarda söz konusu değildir.
KULLANIM ALANLARI
Dağıtım Merkezleri
0G/AG Trafo Merkezleri
Fabrikalar
Şantiyeler
Şehir içi dağıtım merkezleri(direk üstü veya trafo köşkü)
Sulama projeleri
Organize sanayi bölgeleri
Elektrik santralleri

Atmosfere Kapalı Gaz Yastıklı Hermetik Tip:

hermetik-trafo-2

Atmosfere Kapalı Hermetik Tip:

hermetik-trafo-3